Arbetsmiljöverket

AFS 2011 19 föreskrifter om kemiska arbetsmiljörisker

AFS 2011:19 – Följer ni reglerna för kemiska arbetsmiljörisker?

Vad betyder föreskrifterna AFS 2011:19? AFS 2011:19 är föreskrifter utgivna av Arbetsmiljöverket som reglerar hanteringen av kemiska arbetsmiljörisker på arbetsplatser. Dessa föreskrifter syftar till att skydda arbetstagare från hälsorisker och olyckor som kan uppstå vid arbete med farliga kemikalier. I följande text kommer vi att utforska vad AFS 2011:19 innebär, vilka krav som ställs, och […]
Läs mer