Plast

vakuumformning

Vakuumformning – Vad kan man tillverka via denna metoden?

Vakuumformning är en tillverkningsmetod som används för att skapa tredimensionella plastprodukter genom att forma uppvärmda plastark över en form med hjälp av vakuum. Denna metod erbjuder en rad fördelar, inklusive kostnadseffektivitet, flexibilitet i design och möjligheten att producera både små och stora volymer. I denna artikel kommer vi att undersöka hur metoden fungerar, vilka produkter […]
Läs mer
takboxar tillverkas vanligtvis genom vakuumformning

Tillverkning av plast – Vakuumformning, formgjutning & andra metoder

Tillverkning av plast sker huvudsakligen av petroleumprodukter som exempelvis olja och naturgas. Dessa råvaror genomgår en process som kallas polymerisation eller polyaddition, där de omvandlas till polymerer. Polymererna bildar långa kedjor av molekyler som utgör basen för plastmaterial. Genom att tillsätta olika tillsatser, som färgämnen, mjukgörare och stabilisatorer, kan plastens egenskaper skräddarsys för specifika applikationer. […]
Läs mer