Automation

AFS 2011 19 föreskrifter om kemiska arbetsmiljörisker

AFS 2011:19 – Följer ni reglerna för kemiska arbetsmiljörisker?

Vad betyder föreskrifterna AFS 2011:19? AFS 2011:19 är föreskrifter utgivna av Arbetsmiljöverket som reglerar hanteringen av kemiska arbetsmiljörisker på arbetsplatser. Dessa föreskrifter syftar till att skydda arbetstagare från hälsorisker och olyckor som kan uppstå vid arbete med farliga kemikalier. I följande text kommer vi att utforska vad AFS 2011:19 innebär, vilka krav som ställs, och […]
Läs mer
jobba på fabrik

Jobba på fabrik – Utmaningar och fördelar med industriarbete

Att jobba på fabrik innebär ofta en stabil anställning och möjligheter till teknisk specialisering, vilket kan leda till karriärutveckling och ekonomisk säkerhet. Fördelar inkluderar långsiktig anställning, bidrag till samhällsekonomin och tillgång till tekniska innovationer. Nackdelar kan vara repetitivt och monotont arbete, skiftarbete som påverkar den sociala balansen, samt potentiella arbetsmiljörisker som exponering för buller och […]
Läs mer