Ögonspolning

Vad är kemikalier

Vad är kemikalier? Kemiska risker och skydd inom industri

Vad är kemikalierna som kan hittas på industriella arbetsplatser gjorda av, är det ofarliga ämnen eller högrisk kemikalier som kan orsaka allvarliga hälso- eller miljöskador vid felaktig hantering? Förståelsen för vilka kemikalier som finns och deras potentiella faror är avgörande för att säkerställa en trygg arbetsmiljö. Vad är kemikalierna gjorda av som finns på industriella […]
Läs mer